Kategori: ANTİKKENTLER

Anadolu üzerinde tarih boyunca bir çok medeniyet hakimiyet sürmüştür. Antik Yunan döneminde Lidya ( Lydia ), Iyonya ( Ionia ), Karya ( Caria ) , Likya , Frigya, Aiolis , Troas ve daha bir çok medeniyet bu topraklarda var olmuştur.

 

Günümüze bildiğim kadarı ile yaklaşık 180 civarında antik kent ulaşmıştır. Şu an bu topraklardaki kent sayısının 80 lerde olduğu düşünüldüğünde Antik Yunan dönemindeki kentlerin ne kadar çok olduğu daha da iyi anlaşılabilmektedir. Bu paragrafı okuyanların aklına o zamanki şehirler ile şimdikiler bir mi diye geliyor olabilir. Antik Yunan’da bir yerleşime şehir denebilmesi için, Amfi tiyatrosu, Gymnasium u, Hamam yapısı, Agorası gibi bir çok kamusal alanın bulunması gerekiyordu. Bu nedenle 180 sayısı azımsanamayacak bir sayıdır.

 

2003 yılında başladığımız internet sitesi sevdamızın da ana nedenini oluşturan antik kentleri, elimizden geldiğince amatör bir şekilde anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağız. Bu kategori içerisinde Anadolu’da hüküm sürmüş medeniyetlerin kentlerini, her bir medeniyet başlığı altında bulabilirsiniz.