Kategori: CARIA

Karia, günümüzde Aydın ve Muğla illerinin büyük bölümü ile Denizli inlin batı ucunu kapsar. Kuzeyini Büyük Menderes (Maiandros) Nehri, doğusunu Dalaman (Indos) Nehri ile sınırlanır ve batısı ve güneyi Ege denizidir.

Bölge adını Anadolu’nun yerli halkı Karlar’dan alır. Mozele kelimesine ismini veren ünlü kral Mauselos ile tarihte önemli bir yer tutar.