Kategori: MYSIA

Mysia Bölgesi, günümüz coğrafyasında Balıkesir ilinin tümünü, Manisa ve İzmir illerinin kuzey kesimini ve Kütahya ilinin batı kısmını içine almakta idi. Bölge adını bir Thrak boyu olan Mysler’den almıştır. Karia ve Lydia’lılar ile barış içinde oldukları düşünülmektedir. Paralı asker olarak ün salmışlar ve Mısır ordusunda bile yer almışlardır.